Hvor kan jeg låne penge?

Hvor kan jeg låne penge?

Når man står i en situation hvor man er enten i pengenød eller har behov for et lån til evt.
nyanskaffelser, så tænker man på hvor ska jeg låne disse penge.

Det første mange tænker på, er et lån i banken. For nogen er det en smal sag at få et banklån, mens det for andre er lidt op ad bakke inden det lykkes. Hvis lånet er meget lille som f.eks. til en ny computer eller TV, kan størsteparten få svar på deres forespørgsel med det samme, uden at skulle fremvise lønsedler, årsopgørelse, budget m.m.. Dette skyldes at banken kender dig og at de ud fra deres kontooversigt hurtigt kan se du har råd til et lille afdrag hver måned uden at overtrække din konto. Hvis din økonomi er lidt stram og de kan se at du hver måned bruger hvad du har på din konto, så slipper du nok ikke med et hurtigt svar, men skal regne med at skulle tale med en bankrådgiver.

For alle gælder det, at hvis det er et større eller stort beløb der skal lånes, er et møde med en bankrådgiver nødvendigt. Til mødet skal du medbringe lønsedler, budget m.m. og fortælle hvad pengene skal bruges til. Herefter vil banken tage stilling til om du kan få lånet bevilliget. Får du lånet, skal du påregne at du skal stille sikkerhed for lånet eller have en kautionist. Er et banklån udelukket for dig, så har du andre muligheder.

Hvor kan jeg låne penge – online?

Hvis du har fået nej i banken til et lån, har du mulighed for at få et lån hos et online finansieringsselskab. Her tilbydes der lån fra 500,- til 300.000,- kr. Vilkårene er meget enklere end i banken. Der er krav til din alder, den ligger mellem 18 og 25 år afhængig af hvor du søger om lån. Kravet til din indtægt er også varierende, men du skal regne med ca. 150.000 – 225.000,- kr om året. Størsteparten af finansieringsselskaberne vil ikke låne dig penge hvis du er registreret i RKI eller Debitor Registret. Er du registret, blive dine lånemuligheder stærk reduceret.

Fordelen ved online lån er, at man skal ikke stille sikkerhed for lånet eller skaffe kautionist. På lån af en vis størrelse kræver udlåner dog ofte at der skal være 2 personer på lånedokumentet. Lånene er dog dyrere end et banklån. Du har mulighed for at vælge de kortfristede lån hvor løbetiden er 30 – 45 dage. Med disse lån kan du højst låne mellem 4.000 og 6.000,- kr. og kaldes typisk for SMS eller Mobillån og er de dyreste på markedet. Hos andre finansieringsselskaber kan du låne højst 200.000 – 300.000,- kr. Disse lån går ofte under fællesbetegnelsen Kviklån. Her er løbetiden som regel 72 måneder, for de helt store lån dog 144 måneder.

Uanset hvilket onlinelån du søger, får du hurtigt svar på om du kan få et lån. Svartiden ligger på ca. 15 minutter til et par timer.
En anden mulighed er lån fra person til person. Her er det private personer der tilbyder at låne penge, dog højst 5.000,- kr med en løbetid på 30 dage. Betaler man tilbage inden 14 dage, betales ikke renter, gebyrer eller omkostninger.

Hvor kan jeg låne penge – familien?

Endelig så har man måske mulighed for at låne et mindre beløb af sin familie eller venner. Mange vil dog ikke gøre det fordi man ikke ønsker at familien eller vennerne skal kende til den lidt skrantende økonomi. Men er det kun et lille beløbe det drejer sig om, er de fleste sikkert interesseret i at hjælpe, om ikke andet så for at du skal undgå de dyre renter på et onlinelån.

Her vil et godt råd dog være at, hvis du låner pengene af dine bekendte, så få lavet en afdragsordning og overhold den, da ubetalt gæld mellem familie og venner kan skabe en del splid. Du kan læse mere om at låne penge i familier her: http://penge.dk/article/172305-tjen-penge-pa-familielan/gallery/775125

Hvor kan jeg låne penge